Dzielimy się
wiedzą

Tłumaczenie zdalne – tłumaczenie ustne online

Choć tłumaczenie zdalne (ang. remote interpretation) w różnych formach istniało już wcześniej, to dopiero w 2020 roku stało się — z konieczności — naprawdę powszechne. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się i organizowaniu wydarzeń sprawiły, że dziedzina ta wyszła poza okazjonalne tłumaczenie rozmów telefonicznych, a do Internetu przeniosły się nie tylko kameralne spotkania i poufne rozmowy, ale też całe wielojęzyczne konferencje. Wiele wskazuje na to, że ta forma organizowania wydarzeń z udziałem tłumaczy pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas, warto więc podsumować najważniejsze z punktu widzenia klienta informacje na ten temat.

Zdalne tłumaczenie konsekutywne

To dość nieskomplikowana sytuacja, z jaką mieliśmy już do czynienia w przypadku tzw. tłumaczeń telefonicznych. Rosnąca popularność technologii do obsługi telekonferencji i jej rozwój w ciągu bieżącego roku pozwoliły jednak podnieść poziom usług w tym zakresie i realizować pełnoprawne tłumaczenia konsekutywne online. Jak pisaliśmy wcześniej, w przypadku tłumaczenia konsekutywnego tłumacz przekłada wypowiedzi lub ich fragmenty po ich wypowiedzeniu, nie ma więc żadnych dodatkowych komplikacji — wystarczy dowolne z popularnych rozwiązań do telekonferencji, takich jak Microsoft Teams czy święcący triumfy w czasach pandemii Zoom. Należy tylko zadbać o odpowiednie warunki techniczne i jakość połączenia, aby spotkanie online tłumaczone konsekutywnie odbyło się bez przeszkód.

Zdalne tłumaczenie symultaniczne

Tu sprawa nieco się komplikuje — tłumaczenie symultaniczne, czyli równoczesne z oryginalną wypowiedzią, zawsze wymaga odpowiednich rozwiązań technicznych i co najmniej dwuosobowego zespołu tłumaczy. Jednak w odpowiedzi na aktualną sytuację, w której mało prawdopodobne jest zgromadzenie wszystkich mówców, tłumaczy i słuchaczy w jednym miejscu, powstały platformy online umożliwiające wszystkim uczestnikom wypowiadanie się i słuchanie w wybranym języku. W prostszych przypadkach, takich jak konferencje dwujęzyczne (na przykład polsko-angielskie), sprawdzi się na przykład funkcja tłumaczenia („language interpretation”) dostępna w komercyjnych subskrypcjach platformy Zoom. W bardziej złożonych sytuacjach, gdy potrzebne jest tłumaczenie kilku równoległych sesji, tłumaczenie na większą liczbę języków czy nawet tłumaczenie na kolejne języki z wypowiedzi przetłumaczonej na język pośredni (tzw. relay), można zastosować jedno ze specjalistycznych rozwiązań, które pojawiły się lub rozwinęły w ostatnim czasie. Wymagają one obsługi przez specjalistów od techniki konferencyjnej (w „normalnych czasach” obsługujących fizyczny sprzęt do tłumaczeń symultanicznych), ale za to umożliwiają prowadzenie konferencji w praktycznie dowolnych kombinacjach językowych, z wieloma jednoczesnymi sesjami i innymi funkcjami.

Tłumaczenie konferencyjne online od strony technicznej

To oczywiście dobrze, że istnieją rozwiązania umożliwiające prowadzenie konferencji online wówczas, gdy nie jest możliwe zorganizowanie ich w tradycyjny sposób. Jednak z punktu widzenia tłumaczy, pod względem komfortu i jakości pracy optymalną sytuacją jest właśnie obecność na miejscu wydarzenia, a zdalny tryb pracy i wszelkie pośredniczące rozwiązania technologiczne stanowią utrudnienie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie przez organizatora jak najlepszych warunków — przede wszystkim odpowiedniej jakości połączenia ze wszystkimi aktywnymi uczestnikami, z uwzględnieniem dźwięku i obrazu oraz wszelkich dodatkowo prezentowanych treści, gdyż każde zakłócenie transmisji może mieć opłakane skutki. Jak zawsze należy dać tłumaczom możliwość pełnego przygotowania się do wydarzenia, a ze względu na większe obciążenie psychofizyczne podczas tłumaczenia zdalnego, spotkania online powinny optymalnie być krótsze od tych tradycyjnych. Oprócz wspomnianych czynników zewnętrznych dodatkową trudnością dla tłumaczy symultanicznych pracujących online jest np. brak bezpośredniego kontaktu z kolegą lub koleżanką z kabiny (choć można ten problem obejść, zatrudniając zespół tłumaczy, którzy bez względu na wszelkie ograniczenia mogą pracować w jednej lokalizacji — jak Vital Translations!).

Szczegółowe opracowania na temat tłumaczeń zdalnych udostępniają również organizacje branżowe, takie jak AIIC czy Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych. Jeśli zaś masz wątpliwości, czy i jak Twoje wielojęzyczne wydarzenie można zrealizować online, najlepiej skontaktuj się z nami — pomożemy!

Tłumacz konferencyjny Poznań
Autor artykułu
Anna Witalewska