Dzielimy się
wiedzą

Tłumaczenia medyczne Poznań

W poprzednim tekście dotyczącym specjalizacji w tłumaczeniach, a konkretnie tłumaczeń naukowych, wspomniałem o tłumaczeniach z zakresu medycyny. Właśnie tę specjalizację chciałbym omówić bardziej szczegółowo. Tłumaczenia medyczne to z wielu względów dość szczególna kategoria, warto więc poświęcić jej nieco więcej uwagi. Wyjaśnię zatem pokrótce, z jakimi zadaniami mierzy się tłumacz medyczny, czym charakteryzują się profesjonalne tłumaczenia z tej dziedziny, i jak zapewnić pomyślną współpracę z tłumaczem.

Czym są tłumaczenia medyczne i kto powinien je wykonywać?

Zakres tłumaczeń, które można zaliczyć do tej kategorii, jest dość szeroki. Będą to oczywiście publikacje i konferencje naukowe z różnych dziedzin medycyny, takich jak kardiologia, onkologia, immunologia, chirurgia, diabetologia, okulistyka, czy medycyna estetyczna, ale także wyniki badań i dokumentacja związana z leczeniem, szkolenia i spotkania informacyjne dla lekarzy i pacjentów, a także wydarzenia i teksty z dziedzin pokrewnych — nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, czy farmacji. Tym, co je łączy, jest konieczność wykorzystania wysoce specjalistycznej i szczegółowej wiedzy z odpowiedniego obszaru oraz jeszcze wyższe niż w przypadku każdego innego typu tłumaczeń wymagania w zakresie jakości, związane z potencjalnym wpływem przekazywanych treści na zdrowie, a nawet życie pacjentów.

W artykule o tłumaczeniach naukowych pisałem, że wykształcenie w danej dziedzinie nauki nie jest jedynym, ani najlepszym, wyznacznikiem kwalifikacji tłumacza. Podobnie jest w przypadku tłumaczeń medycznych. Choć mogłoby się wydawać, że idealnym tłumaczem będzie tutaj lekarz danej specjalizacji, najlepiej praktykujący, to nie jest to wymaganie realistyczne — osoba o takich kwalifikacjach, słusznie zresztą, najprawdopodobniej będzie poświęcać swój czas właśnie na praktykę lekarską, ewentualnie uzupełniając ją o badania naukowe czy nauczanie. Z pewnością natomiast od tłumacza medycznego należy oczekiwać doświadczenia, dbałości o szczegóły, umiejętności znajdowania informacji oraz ciągłego doskonalenia się, czy to we własnym zakresie, czy też poprzez różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia. W odniesieniu do medycyny i nauk pokrewnych należy szczególnie podkreślić też znaczenie, jakie ma świadomość własnych ograniczeń oraz nawyk konsultowania się ze specjalistami.

Ze względu na te szczególne wymagania warto zastanowić się, komu zlecamy tego typu tłumaczenia. Decydując się na, nawet duże i znane, biuro tłumaczeń, nie mamy pewności, kto konkretnie będzie realizował nasze zlecenie. Profesjonalne tłumaczenia z zakresu medycyny najlepiej więc powierzyć bezpośrednio znanemu i zaufanemu tłumaczowi.

Tłumaczenia medyczne — pisemne

Najczęściej są to tłumaczenia publikacji naukowych z różnych dziedzin medycyny oraz tłumaczenia dokumentacji medycznej. Praca nad tymi pierwszymi w zasadzie nie różni się znacząco od tłumaczenia innych tekstów naukowych, czyli w skrócie: wymaga wiedzy, poszukiwań literaturowych, konsultacji i optymalnie „drugiej pary oczu”. W tym drugim przypadku natomiast często pojawiają się dodatkowe komplikacje. Po pierwsze — dokumentacja medyczna bywa naszpikowana bardziej lub mniej powszechnie stosowanymi skrótami (na przykład w wynikach badań czy szpitalnych rejestrach), czasem wręcz tworzonymi ad hoc (na przykład w notatkach personelu medycznego). Po drugie —zwykle zawiera cieszące się złą sławą „pismo lekarskie”. Choć najczęściej nie jest ono tak nieczytelne, jak w kiepskich dowcipach, tłumaczenie dokumentów zawierających pismo odręczne jest zawsze trudniejsze i bardziej długotrwałe niż tłumaczenie tekstów drukowanych. Ze wszystkich wymienionych do tej pory powodów tłumaczenia medyczne wymagają szczególnie dużo czasu i uwagi, a przez to są na ogół bardziej kosztowne.

Tłumaczenia medyczne — ustne

Oprócz konferencji naukowych, prezentujących najnowsze doniesienia z różnych gałęzi medycyny, wśród ustnych tłumaczeń medycznych można wymienić między innymi szkolenia dotyczące stosowania konkretnych technik czy urządzeń medycznych, spotkania informacyjne poświęcone leczeniu czy profilaktyce chorób, a nawet wydarzenia o charakterze marketingowym, zwłaszcza w branży farmaceutycznej. W każdej z tych sytuacji kluczowe jest przygotowanie tłumaczy pod kątem konkretnej dziedziny i konkretnego wystąpienia — oczywiście muszą oni mieć szeroką wiedzę, aby w ogóle podjąć się jakiegokolwiek tłumaczenia medycznego, ale dalsze wymagania za każdym razem mogą być inne. Na przykład: podstawą jest ogólna wiedza anatomiczna, ale w konkretnych sytuacjach przyda się szczegółowa znajomość budowy gałki ocznej, unerwienia twarzy, czy układu tętniczego kończyny dolnej. Stąd też tak istotna jest współpraca ze strony organizatorów wydarzeń — mimo że w branży medycznej kwestie ochrony poufności są wyjątkowo istotne, dostępność niezbędnych informacji dla tłumaczy jest co najmniej równie ważna.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju ustnych tłumaczeń medycznych, który w naszym kraju jest wciąż niezbyt rozpowszechniony, ale na świecie jest coraz popularniejszy. Są to tłumaczenia podczas kontaktów pacjenta z lekarzem czy innymi członkami personelu medycznego — w krajach Europy zachodniej należące do kategorii tzw. community interpreting, czyli tłumaczenia ustnego środowiskowego (w odróżnieniu od konferencyjnego). Bywają one wykonywane przez członka rodziny lub inną znajomą osobę, jeśli jednak jest to możliwe, również w takiej sytuacji warto skorzystać z usług zawodowego tłumacza medycznego, który zapewni płynną i precyzyjną komunikację.

 

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia pisemnego lub konferencyjnego związanego z medycyną lub pokrewnymi zagadnieniami — skontaktuj się z nami.

Tłumacz symultaniczny Poznań
Autor artykułu
Maciej Witalewski